Financovanie

FINANCOVANIE

Štruktúra platieb je stanovená nasledovným spôsobom:

  • Rezervačná záloha je vo výške 3000€ (Rezervačná zmluva),
  • druhá splátka 15% pri podpise Kúpnej zmluvy (vlastné zdroje)
  • a  na doplatok 85% je možnosť využitia hypotekárneho úveru.

Projekt schválený bankou a možnosť realizovania kúpy bytu bez potreby zhotovenia znaleckého posudku cez partnerské banky:

TATRABANKA   a.s. – hlavný finančný partner projektu.

Všeobecná úverová banka a.s. – spolupracujúci partner projektu pri hypotekárnych úveroch klientov.

Menu